dịch vụ lý lịch tư pháp

dịch vụ lý lịch tư pháp

Ủy quyền xin lý lịch tư pháp
Theo quy định tại luật  LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2009, Đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau: Phiếu lý lịch tư pháp số 1:Công ...

lý lịch tư pháp việt nam cho người nước ngoài
Dịch vụ lý lịch tư pháp tại Hà Nội cho người nước ngoài, người Việt Nam để hồ sơ lao động… Cung cấp dịch vụ xin cấp lý ...