gia hạn hộ chiếu

gia hạn hộ chiếu

Lưu ý về thời hạn của hộ chiếu khi xin visa xuất nhập cảnh
Khi bạn xuất cảnh_ đến một nước nào đó hoặc nhập cảnh vào Việt Nam hãy luôn nhớ rằng hộ chiếu của bạn phải còn hạn sử dụng. ...