gia hạn thẻ tạm trú

gia hạn thẻ tạm trú

thẻ tạm trú 3 năm
  Luật xuất nhập cảnh 2015 quy định Những điều cần lưu ý khi sử dụng thẻ tạm trú Khi sử dụng thẻ tạm trú cần phải làm ...

thẻ tạm trú mẫu mới
Thẻ tạm trú để lưu trú Việt Nam dài hạn,xuất nhập cảnh nhiều lần, tương đối nhỏ ngọn. Ưu điểm lớn nhất của thẻ tạm trú là visa ...