Gia hạn visa làm việc

Gia hạn visa làm việc

Gia hạn visa làm việc tại Hà Nội
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được cấp visa làm việc có thời hạn tối đa 1 năm. Trong quá trình làm việc tại Việt Nam ...

gia hạn visa du lịch
Gia hạn visa cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam các loại visa- thị thực sau: visa DN- doanh nghiệp- doanh nhân TT- visa thị thực thăm ...