Gia hạn visa

Gia hạn visa

Visa du lịch Việt Nam cho người nước ngoài thường chỉ có thời hạn từ 1-3 tháng. Sau khi hết thời hạn của visa, người nước ngoài muốn ...

Visa-1-nam-cho-nguoi-nuoc-ngoai
Quý vị đang cần tiến hành thủ tục làm giấy phép lao động tuy nhiên thời hạn visa lại sắp hết. Khi đó bạn phải làm thủ tục ...

Chúng ta vừa trải qua kỳ nghỉ lễ 30-04 và 01-05. Các cơ quan nhà nước và người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày chính vì vậy ...