giám đốc

giám đốc

Thông tư 44/2011/TT-BCA
Gia hạn visa cho giám đốc công ty là người nước ngoài như thế nào?   Giám đốc người nước ngoài cần một visa dài hạn để lưu ...