giấy chứng nhận kết hôn

giấy chứng nhận kết hôn

Thủ tục xin giấy kết hôn với người nước ngoài
Ngày nay, trong thời kỳ hội nhập, mở cửa việc kết hôn với người nước ngoài cũng trở nên phổ biến. Việc xin giấy kết hôn với người ...