giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống cần thực hiện xin ...