giấy thông hành và hộ chiếu

giấy thông hành và hộ chiếu

Gia hạn thẻ tạm trú 2 năm cho người hàn quốc
  Quy định hướng dẫn cấp hộ chiếu và giấy thông hành ở nước ngoài theo thông tư liên tịch  8/2013-ttlt bca-bng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...