hành vi vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh

hành vi vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh

hành vi vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, tạm trú, thường trú
Mức phạt đối với các hành vi vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, tạm trú, thường trú 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ ...