HỒ SƠ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

HỒ SƠ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Gia hạn giấy phép lao động
Theo quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt ...

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội
Theo quy định, người lao động nước ngoài lao động tại Việt Nam trên 03 tháng phải xin giấy phép lao động. Doanh nghiệp/ công ty sử dụng ...

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cần những tài liệu gì?
Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động khác với hố sơ xin giấy phép lao động lần đầu. Hãy liên hệ với ANT để được tư vấn ...