lao dong nuoc ngoai

lao dong nuoc ngoai

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài có thời hạn tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm. Trước ngày hết hạn thẻ tạm trú Công ...

Làm giấy phép lao động tại Hà Nội, xin nhanh giấy phép lao động 1. Hồ sơ cấp mới Giấy phép lao động – Văn bản đề nghị cấp ...

giấy phép đầu tư tại Hà Nội
Xin giấy phép đầu tư tại Bắc Ninh là hoạt động mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Hiện nay có khá nhiều nhà đầu tư ...

Tại Bắc Ninh, công ty nằm trong khu công nghiệp có thể liên hệ với ban quản lý dự án khu công nghiệp để làm, Nếu công ty ...

visa quá hạn
Chọn dịch vụ visa, chọn nhà cung cấp dịch vụ gia hạn Làm sao để xin gia hạn visa nhanh với giá tốt, không bị quá hạn visa. ...