Lệ phí cấp visa

Lệ phí cấp visa

Dịch vụ visa xuất cảnh
Thị thực nhập cảnh (hay còn gọi là Visa) là một loại chứng nhận quan trọng do Chính phủ Việt Nam cấp cho người nước ngoài muốn nhập ...