lệ phí thẻ tạm trú

lệ phí thẻ tạm trú

Lệ phí cấp thẻ tạm trú là bao nhiêu?
Lệ phí cấp thẻ tạm trú là bao nhiêu? Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, đầu tư thời hạn trên 1 năm nếu đủ điều kiện ...

thẻ tạm trú mẫu mới
Thẻ tạm trú để lưu trú Việt Nam dài hạn,xuất nhập cảnh nhiều lần, tương đối nhỏ ngọn. Ưu điểm lớn nhất của thẻ tạm trú là visa ...