lệ phí thị thực nhập cảnh Việt Nam

lệ phí thị thực nhập cảnh Việt Nam

miễn thị thực visa cho người có quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản
Lệ phí nhà nước visa 3 tháng nhiều lần Bộ tài chính ban hành Thông tư số 157/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 23 tháng 11 năm 2015 quy ...