lệ phí visa 3 tháng nhiều lần

lệ phí visa 3 tháng nhiều lần

miễn thị thực visa cho người có quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản
Lệ phí nhà nước visa 3 tháng nhiều lần Bộ tài chính ban hành Thông tư số 157/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 23 tháng 11 năm 2015 quy ...