lệ phí visa

lệ phí visa

Thông tin lệ phí visa cho người nước ngoài
Lệ phí visa, lệ phí cấp hộ chiếu,  giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam Người nước ngoài vào Việt ...

Giảm phí cấp visa từ ngày 23-11-2015 Phí cấp visa một lần Lệ phí cấp visa 3 tháng nhiều lần giảm giá từ này 23-11-2015 Theo quy định ...