lệ phí

lệ phí

Lệ phí xin gia hạn visa theo quy định mới. Bạn cần biết lệ phí xin gia hạn visa các loại, xin visa 3 tháng, một tháng   ...

Lệ phí visa, thẻ tạm trú áp dụng tháng 11 năm 2015 Lệ phí xuất nhập cảnh mới từ 23-11 cho người nước ngoài   Một số thay ...

thẻ tạm trú 3 năm
Tư vấn quy định thẻ tạm trú Bạn cần thông tin về dịch vụ thẻ tạm trú cho người nước ngoài hoặc đơn giản chỉ cần dịch vụ ...

Thủ tục gia hạn visa cho Trưởng văn phòng đại diện tại Thái Nguyên cần hồ sơ gì?
Thủ tục gia hạn visa cho Trưởng văn phòng đại diện tại Thái Nguyên cần hồ sơ như sau; Việc xin visa hoặc gia hạn visa Việt Nam ...

LỆ PHÍ LÀM THỦ TỤC GIA HẠN VISA Việt Nam Legalviet  nhận làm thủ tục Gia han visa với . Hiện nay việc Gia hạn visa thường có nhiều thay ...