luật xuất nhập cảnh mới

luật xuất nhập cảnh mới

Điểm mới trong luật xuất nhập cảnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2015
theo pháp lệnh xuất nhập cảnh trước đây thì visa B3- thị thực Việt Nam có ký hiệu B3 được cấp cho người nước ngoài vào làm việc ...