luật xuất nhập cảnh

luật xuất nhập cảnh

luật xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Nghị định hướng dẫn thi hành luật xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam CHÍNH PHỦ Số: 21/2001/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ ...

hành vi vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, tạm trú, thường trú
LUẬT NHẬP CẢNH , XUẤT CẢNH 2015  là văn bản Luật mới nhất sẽ có hiệu lực ngày 1-1-205 và là văn bẩn luật có giá trị pháp ...