lưu trú

lưu trú

hành vi vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, tạm trú, thường trú
LUẬT NHẬP CẢNH , XUẤT CẢNH 2015  là văn bản Luật mới nhất sẽ có hiệu lực ngày 1-1-205 và là văn bẩn luật có giá trị pháp ...