Miễn thị thực cho người nước ngoài

Miễn thị thực cho người nước ngoài

visa điện tử
Nghị định số 82/2015/NĐ-CP   ban hành ngày 24/9/2015 của Chính phủ về miễn thị thực visa có hiệu lực từ ngày 15/11/2015 : Quy định về việc ...