miễn visa phú quốc

miễn visa phú quốc

Khách du lịch nước ngoài đến thăm quan đảo Phú Quốc không cần xin visa (nếu ở đến 30 ngày), trường hợp bạn cần visa dài hạn hơn ...