NĐ11/2016

NĐ11/2016

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội
Nghị định 11/2016 về giấy phép lao động- hướng dẫn luật lao động về lao động nước ngoài đã có hiệu lực và bắt đầu áp dụng. Việc ...