người mỹ

người mỹ

hành vi vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, tạm trú, thường trú
Làm giấy phép lao động cho người MỸ. Cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội.   Miễn phí dịch ...