nhập cảnh 2015

nhập cảnh 2015

Ký hiệu visa Việt Nam 2015, thời hạn của các loại visa Việt Nam cấp cho người nước ngoài áp dụng từ 2015.
Ký hiệu của các loại visa việt Nam theo quy định mới áp dụng từ ngày 1-1-2015, thời hạn của từng loại visa Ngày 1-1-2015 Luật nhập cảnh, ...

THUTUCGIAHANVISA
  Công văn nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài.   Từ ngày 1-1-2015 việc nhập cảnh đến Việt Nam tuân theo quy định mới về Nhập ...