quy dinh moi

quy dinh moi

Nội dung nghị định 82/2015/NĐ-CP ban hành ngày  24 tháng 9 năm 2015 về  MIỄN THỊ THỰC quy định mới về miễn thị thưc cho Người Việt ở ...

visa đến việt nam
Quy định mới về ký hiệu visa lao động cho người nước ngoài 2015 Ký hiệu loại visa Việt Nam cấp cho lao động nước ngoài là visa ...