quydinhhosoxingiaypheplaodong

quydinhhosoxingiaypheplaodong

Theo quy định mới nhất tại nghị định 152//2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/02/2021, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau: ...