tái nhập cảnh

tái nhập cảnh

Điểm mới trong luật xuất nhập cảnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2015
theo pháp lệnh xuất nhập cảnh trước đây thì visa B3- thị thực Việt Nam có ký hiệu B3 được cấp cho người nước ngoài vào làm việc ...

ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT XUẤT NHẬP CẢNH
ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT XUẤT NHẬP CẢNH những thay đổi quan trọng nhất về xuất nhập cảnh   Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư ...