thẻ tạm trú cho người nước ngoài

thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Người nước ngoài có thân nhân là người Việt Nam: vợ, chồng hoặc cha mẹ sẽ được cấp thẻ tạm trú 3 năm theo diện thăm thân. Hồ ...