thẻ tạm trú chuyển đổi công ty

thẻ tạm trú chuyển đổi công ty

Xin cấp thẻ tạm trú mới do chuyển công ty
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được cấp thẻ tạm trú nhưng hiện nay chuyển sang công ty mới làm việc. Liên hệ ngay với ...