Thẻ tạm trú tại Việt Nam cấp cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú tại Việt Nam cấp cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú tại Việt Nam cấp cho người nước ngoài
Số lượng người nước ngoài được sử dụng thẻ tạm trú là hạn chế và rất ít. Những người được sở hữu thẻ tạm trú thường là: chủ ...