thị thực Việt Nam

thị thực Việt Nam

Dịch vụ xin giấy phép nhập cảnh
Giấy phép nhập cảnh còn gọi là công văn nhập cảnh hay thư mời nhập cảnh là văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý xuất nhập ...

Dịch vụ thư mời visa nhập cảnh Việt Nam
Thư mời visa được hiểu là công văn chấp thuận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam đồng ý cho một cá nhận hay tập thể ...