Thời gian xin phiếu lý lịch tư pháp

Thời gian xin phiếu lý lịch tư pháp

Theo quy định tại thông tư liên tịch của Bộ tư pháp số: 13/2011/TT-BTP Thời gian xin phiếu lý lịch tư pháp là 16-33 ngày Nội Bài Visa cung ...