thông tư 157/2015

thông tư 157/2015

Lệ phí visa, thẻ tạm trú áp dụng tháng 11 năm 2015 Lệ phí xuất nhập cảnh mới từ 23-11 cho người nước ngoài   Một số thay ...