Thông tư 44/2011/TT-BCA

Thông tư 44/2011/TT-BCA

Thông tư 44/2011/TT-BCA
Thông tư 44/2011/TT-BCA hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam quá cảnh cho người nước ngoài quá cảnh tại Việt Nam   ...