thông tư 66/2009/TT-BTC

thông tư 66/2009/TT-BTC

luật xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Thay đổi, bổ sung Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về ...