thông tư số 157/2015

thông tư số 157/2015

Thông tin lệ phí visa cho người nước ngoài
Lệ phí visa, lệ phí cấp hộ chiếu,  giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam Người nước ngoài vào Việt ...