Thủ tục cấp mới visa du lịch Việt Nam cho người nước ngoài

Thủ tục cấp mới visa du lịch Việt Nam cho người nước ngoài

Giấy phép lao động tại Bắc Ninh
Du khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch sẽ được cấp visa du lịch (ký hiệu DL). Visa du lịch có thời hạn ...