thủ tục giấy phép lao động

thủ tục giấy phép lao động

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội
Theo quy định, người lao động nước ngoài lao động tại Việt Nam trên 03 tháng phải xin giấy phép lao động. Doanh nghiệp/ công ty sử dụng ...

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại công ty ở Hà Nội.
Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại công ty ở Hà Nội như thế nào? Hãy liên hệ với ANT ...