Thủ tục làm thẻ APEC

Thủ tục làm thẻ APEC

thẻ doanh nhân apec- ABTC
Giới thiệu thủ tục xin cấp thẻ ABTC- thẻ đi lại cho doanh nhân trong khối Apec như sau: Doanh nhân và doanh nghiệp lưu ý chuẩn bị ...