thường trú

thường trú

hành vi vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, tạm trú, thường trú
Mức phạt đối với các hành vi vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, tạm trú, thường trú 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ ...

Biểu mẫu xin nhập cảnh (visa), thẻ tạm trú, thường trú
1. Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam (NA1). 2. Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NA2). ...