trẻ em nước ngoài

trẻ em nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Ngày nay, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam rất nhiều. Việc người nước ngoài sinh con tại Việt Nam cũng trở nên phổ ...