tt03

tt03

Giấy phép lao động – TT03 hướng dẫn thủ tục
TT03 hướng dẫn thủ tục về giấy phép lao động, hồ sơ tài liệu giấy phép lđ cho người nước ngoài.   BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH ...

nghị định 102 về giấy phép lao động
Quy định về giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc phải xin workpermit. Tại Nghị định số 102/2013  quy định chi tiết về vấn ...