visa 3 tháng một lần

visa 3 tháng một lần

Gia hạn visa 3 tháng một lần cho người nước ngoài biểu phí dịch vụ theo quy định về visa- thẻ tạm trú của nhà nước đối với ...