visa đi trung quốc

visa đi trung quốc

gia hạn visa nhiều lần
  Đến Trung Quốc theo yêu cầu công tác hoặc nghiên cứu thị trường. Đi Trung quốc vì bất cứ lý do cần visa để đến được Trung ...