visa làm việc Hà Nội

visa làm việc Hà Nội

Gia hạn visa làm việc tại Hà Nội
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được cấp visa làm việc có thời hạn tối đa 1 năm. Trong quá trình làm việc tại Việt Nam ...