visa LĐ

visa LĐ

Luật xuất nhập cảnh mới quy định về cấp visa cho người lao động nước ngoài
  Ký hiệu loại visa Việt Nam cấp cho lao động nước ngoài là visa LĐ.   Thời hạn tối đa của visa LĐ có giá trị sử ...