visa ngan han

visa ngan han

Hướng dẫn xin visa, gia hạn visa 3 tháng một lần cho người nước ngoài Hồ sơ xin gia hạn visa 3 tháng một lần bao gồm 1. ...