visa nguoi nuoc ngoai

visa nguoi nuoc ngoai

Gia hạn visa cho người vào miễn thị thực. Xin một tháng sau khi vào miễn. Xin 3 tháng sau khi vào miễn thị thực. Lưu trú 15 ...